Informacje o autorze:

Katedra Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki UJ

Artykuły

Inna historia berdyczowskich bałagułów

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 35–51
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.021.2822

Recenzje i omówienia

Po drugiej stronie lustra. Ukraiński rewers polskiego kresowego mitu O książce Katarzyny Glinianowicz, Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), s. 113-118
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.021.7779