Artykuły

Rozkosze immunizacji – biopolityka substancji psychoaktywnych

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 2 (20) , s. 232–246
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.019.2868