Artykuły

Sortuj według

The influence of mixing process on wastewater treatment

Czasopismo Techniczne, 2014, Chemia Zeszyt 2-Ch (24) 2014 , s. 3-10
Data publikacji online: 10 listopada 2014

Methods of research into hair conditioners stability

Czasopismo Techniczne, 2013, Chemia Zeszyt 1-Ch (1) 2013, s. 29-38
Data publikacji online: 12 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.036.2619

CHEMISTRY

Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 41-45
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.030.6341