Artykuły

Biomechanical aspects of atherosclerosis

Czasopismo Techniczne, 2013, Chemia Zeszyt 1-Ch (1) 2013, s. 89-98
Data publikacji online: 12 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.042.2625