Artykuły

Morphology and Biometry of Nebela tenella Penard, 1893 (Amoebozoa: Arcellinida)

Acta Protozoologica, 2009, Volume 48, Issue 2, s. 143–151
Data publikacji online: 2009

Nebela golemanskyi sp. nov., a New Sphagnicolous Testate Amoeba from Bulgaria (Amoebozoa: Arcellinida, Nebelidae)

Acta Protozoologica, 2010, Volume 49, Issue 1 , s. 37-43
Data publikacji online: 2010