Artykuły

Design guidelines for multi-service centre in municipality Wilkowic

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 2-A (7) 2013, s. 137-155
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.018.2601