Artykuły

The random variability analysis of the mechanical properties of the selected aluminum alloys

Czasopismo Techniczne, 2013, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2013, s. 3-18
Data publikacji online: 26 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.061.3969