Artykuły

Technical and economic analysis of certain external wall insulation solutions in Poland

Czasopismo Techniczne, 2013, Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2013, s. 53-63
Data publikacji online: 26 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.064.3972