Artykuły

A model of infiltrating air flow and its distribution in a room with a double skin façade

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, s. 143-152
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.231.3319