Artykuły

Experimental and theoretical study of microclimate in historical church in Wiśniowa

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, s. 415-423
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.263.3351