Artykuły

Dlaczego reprezentacje nie trzymają się modeli dynamicznych?

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 21–30
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.004.2690