Artykuły

Strategie waloryzacji Tauromachii  jako dziedzictwa kulturowego w Hiszpanii

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 1, s. 25–38
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.003.4274

Carmen po baskijsku czyli uliczna opera w Pampelunie

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 2, s. 109–121
Data publikacji online: 3 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.008.2831