Artykuły

Samospalenie: akt-widowisko. Kilka słów o sprawczej mocy (pewnej) fotografii

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 2, s. 123–134
Data publikacji online: 3 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.010.2833