Artykuły

Lithological conditions of soil erosion in the Chwalimski Potok catchment (the Drawskie Lakeland) at the background of selected geotechnical analyses

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 7–23
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.019.6081

Wykorzystanie eksperymentu terenowego w badaniach erozji wodnej gleb w zlewni Chwalimskiego Potoku (Pojezierze Drawskie, górna Parsęta)

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 57-66
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.018.2700