Artykuły

Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej – ujęcie rozwojowe

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 21-32
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.002.4791

Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 25–44
Data publikacji online: 21 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.020.4463

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 3, s. 117-120
Data publikacji online: 20 listopada 2012