Artykuły

Krzyż przydrożny w tradycji Ukraińców Wołynia i Polesia:  historia i współczesność

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 3, s. 187–198
Data publikacji online: 16 grudnia 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.013.3165