Artykuły

Elyonim veTachtonim. Some Methodological Considerations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early Rabbinic Literature.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 89-112
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.005.6812

Book Review: Marc Michael Epstein (ed.), Skies of Parchment, Seas of Ink. Jewish Illuminated Manuscripts, Princeton-Oxford, Princeton University Press 2015, pp. 288.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 89-92
Data publikacji online: 23 lutego 2017

Jacek Józef Proszyk, The History of Jews in Bielsko (Bielitz) and Biala between 17th Century and 1939. Liberals, Zionists and Orthodox Jews on the Border of Galicia and Austrian Silesia, HASKALA, tr. M. Jaszczurowska, Jaworze 2014, 345 pages, e-book (pdf)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2015, 2 (2/2015), s. 99–102
Data publikacji online: 18 lutego 2016

Kilka uwag o problemie przekładu na marginesie książki: Łukasz Stypuła, Keter malchut Szlomo ibn Gabirola (Korona królestwa). Wprowadzenie – tekst hebrajski – tłumaczenie – komentarz, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2013, s. 282.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2015, 1 (1/2015), s. 109-113
Data publikacji online: 28 grudnia 2015

Upadli (czy) giganci? Kilka uwag o nefilim i gigantes w Biblii hebrajskiej i Septuagincie

Przekładaniec, Numer 29, Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie, s. 41-64
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.015.3000

“The Name of Yahveh is Called Upon You.” Deuteronomy 28:10 and the Apotropaic Qualities  of Tefillin in the Early Rabbinic Literature

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 143–154
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.011.3557

Dialogi i diagnozy

Dialogi i diagnozy