Artykuły

Komunikacja zadaniowa między matką a dzieckiem jako predyktor radzenia sobie dziecka przedszkolnego w sytuacjach trudnych

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 3, s. 83-95
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.020.0639