Artykuły

Tradycje serbskiej kultury – modele skodyfikowane i wykreowane

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4, s. 175–186
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.017.5922

Współczesne oblicza raskołu i herezji w perspektywie kulturowych relacji serbsko-czarnogórskich

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2014, Volume 9, Issue 1, s. 77–84
Data publikacji online: 18 grudnia 2014
DOI 10.4467/20843933ST.14.006.3053

SŁOWIANIE W PRZESTRZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Kulturowe, religijne i geopolityczne wyznaczniki (auto)identyfikacji Czarnogórców

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 223-233
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.017.7887