Artykuły

Dionizos wyzwolony. Ingmar Bergman inscenizuje Bachantki Daniela Börtza

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 3, s. 139–153
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.014.5677

Modernistische Dichtung als Kulturwissenschaft? Der Fall Gunnar Ekelöf

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2014, Zeszyt 4 (2014), s. 275–284
Data publikacji online: 13 marca 2015
DOI 10.4467/23534893ZG.14.019.3156

Szuflady Leopolda Blooma. Ciało i dieta w kilku rozdziałach Ulissesa

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2014, Volume 9, Issue 4, s. 237–245
Data publikacji online: 18 grudnia 2014
DOI 10.4467/20843933ST.14.018.3065