Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

„Jeden przez dwa zostało podzielone”. Kobieta jako „inny” w Jeden Marcina Świetlickiego

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 84-96
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.006.7271

Potęga smaku Zbigniewa Herberta w kontekście dychotomii „pana” i „chama”

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 1, s. 47–66
Data publikacji online: 9 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.004.3700

„Futro jest puste. C’est fini”.Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej Michała Witkowskiego jako literatura „końca literatury”

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 387–406
Data publikacji online: 23 grudnia 2014
DOI 10.4467/23531991KK.14.022.2883