Artykuły

Model redakcji i zarządzania na przykładzie Spółdzielni Pracy „Polityka”

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 3 (219), s. 472–492
Data publikacji online: 29 grudnia 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.027.2361

Artykuły i rozprawy

Dziennikarstwo poważne w wydaniu księdza Adama Bonieckiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 743–759
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.043.8185