Artykuły

Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 3, s. 51–68
Data publikacji online: 31 października 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.018.2305

Rola dyskursu emocjonalnego w rozwoju reprezentacji emocji

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 2, s. 29–39
Data publikacji online: 2009

Recenzja: Emotion and Memory in Development. Biological, cognitive and social considerations Jodi A. Quas, Robyn Fivush (eds). Oxford University Press, 2009

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 109–113
Data publikacji online: 2009

Zarządzanie emocjami? Funkcje zarządzające a rozwój emocjonalny

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 29–46
Data publikacji online: 6 marca 2014
DOI 10.4467/20843879PR.13.020.1721

Przyjmowanie perspektywy w obszarze poznawczym, społecznym i afektywnym: wzajemne zależności u dzieci w wieku przedszkolnym

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 4, s. 57-72
Data publikacji online: 15 lutego 2012
DOI 10.4467/20843879PR.11.024.0197

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdania i recenzje