Artykuły

Selected problems of thermal bridges in contemporary multi- -occupancy buildings

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, s. 481-488
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.270.3358