Artykuły

Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – porównanie BIT i RTA

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 33–46
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.002.2387