Wanda Nowara

Artykuły

Dylematy badań nad internacjonalizacją przedsiębiorstwa

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 394–405
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.028.2413