Małgorzata Stefania Lewandowska

Artykuły

Współpraca z partnerami instytucjonalnymi a innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 338–349
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.068.5649

Związek między innowacyjnością a konkurencyjnością międzynarodową przedsiębiorstw. Analiza porównawcza dla Czech, Polski i Węgier

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 444–458
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.032.2417