Artykuły

Drugi Salomon i „mądry król”. „Teologia władzy” i praktyka władania cesarza Karola IV (zm. 1378)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 619–639
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.029.2757