Arkadiusz Machniak

Afiliacja: Wojsko Polskie
Kontakt: amur5@tlen.pl

Artykuły

Urząd Bezpieczeństwa i Ludowe Wojsko Polskie wobec podziemia niepodległościowego na terenie powiatu przeworskiego w latach 1944–1947

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), s. 719–742
Data publikacji online: 14 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.035.2763