Artykuły

Zakon krzyżacki wobec Polski i Litwy w latach 1411–1414

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 531–553
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.025.2753

Źródła

Las Babsk w stosunkach polsko-krzyżackich w XIV i XV w.

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 413-126
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017