Artykuły

Uwarunkowania i odrębności w zarządzaniu podmiotami na rynku kultury

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, s. 9-16
Data publikacji online: 2008

„(…) przez Wierzenicę będę jechał, a nigdy przez Wiedeń”. O perle na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 19-32
Data publikacji online: 2009

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z ogólnopolskiego Forum Akademickich Ośrodków Kształcenia Animatorów i Menedżerów Kultury w Poznaniu

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, s. 185-191
Data publikacji online: 2008