Artykuły

Ogniska zakażeń szpitalnych w województwie małopolskim w latach 2011-2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 175–182
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.019.3111