Artykuły

Dziennikarstwo w lustrze literatury. „Temat na pierwszą stronę” Umberta Eco wobec europejskiej powieści o prasie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 390–404
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.025.7305

Biurokracja PRL-u w dokumencie Krzysztofa Kieślowskiego w kontekście powieści Urząd Tadeusza Brezy i publikacji z „Trybuny Ludu”

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 3, s. 382–400
Data publikacji online: 13 grudnia 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.025.4438

Kampowa rzeczywistość miejskich flâneuses na fotografiach Lisette Model i Diane Arbus

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 3 (25) , s. 212–226
Data publikacji online: 29 września 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.014.4083

Inny czy Obcy? Dylematy wielokulturowości w reportażach afrykańskich Jeana Hatzfelda i Ryszarda Kapuścińskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 707–724
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.039.2840

Reforma prasy Émile’a de Girardin i jej polskie reperkusje

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 299–315
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.019.9114

Rozprawy i artykuły

Rola fotografii w twórczości Hanny Krall

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 730-746
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.042.10400

Materiały

Polski wymiar peopolizacji. Casus dwutygodnika Viva!

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 612–632
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.037.7334

Pejzaże kultury

Reportaż jako sztuka pamięci. Wokół książki 1945. Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 276–295
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.016.9194

Literatura i jej sąsiedztwa

Od amerykańskiego snu Thompsona po ukraiński Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 217-232
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.014.7538