Artykuły

Ewolucja wspólnego wychowu u naczelnych

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 9-21
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.008.2286

Psychologiczne i społeczne konsekwencje ewolucyjnego konfliktu rodzice–potomstwo

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 1, s. 49-64
Data publikacji online: 24 maja 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.004.0379