Artykuły

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym  na podstawie wartości

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 195-213
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.013.5067

Zarządzanie dziedzictwem – czyli czym?

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 2, s. 107–127
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.007.3042

Przyszłość przeszłości w cyfrowej rzeczywistości – refleksje o cyfrowym dziedzictwie

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 361–378
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.021.10515