Artykuły

THE USE OF HYALURONIC ACID IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS OF KNEE CARTILAGE

Czasopismo Techniczne, 2014, Chemia Zeszyt 1-Ch (18) 2014 , s. 57-68
Data publikacji online: 9 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.276.3364