Artykuły

INFLUENCE OF VANADIUM DOPPING ON DIELECTRIC PROPERTIES OF BARIUM TITANATE CERAMICS

Czasopismo Techniczne, 2014, Chemia Zeszyt 1-Ch (18) 2014 , s. 109-116
Data publikacji online: 9 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.281.3369