Artykuły

DIFFUSED PHASE TRANSITION IN POLYCRYSTALLINE (Ba0.70Pb0.30)(Ti0.70Sn0.30)O3

Czasopismo Techniczne, 2014, Chemia Zeszyt 1-Ch (18) 2014 , s. 149-155
Data publikacji online: 9 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.284.3372