Artykuły

On some volatility reduction of returns on shares

Czasopismo Techniczne, 2016, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP 2016, s. 121-129
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.145.5756

Simple chooser options with Maple

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 3 NP (17) 2014, s. 39-48
Data publikacji online: 13 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.311.3399