Artykuły

Relaxation currents in the non-morphotropic region of PZT-PFS ferroelectric ceramics

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 3 NP (17) 2014, s. 59-65
Data publikacji online: 10 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.313.3401

PHYSICS

AC low frequency conductivity in PZT PFS ferroelectric ceramics

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 1, s. 173-185
Data publikacji online: 23 stycznia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.015.6112