Artykuły

Short text similarity algorithm based on the edit distance and thesaurus

Czasopismo Techniczne, 2016, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP 2016, s. 159-173
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.149.5760

Parallelization of the Levenshtein distance algorithm

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 3 NP (17) 2014, s. 109-112
Data publikacji online: 10 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.319.3407