Artykuły

Europejski kontekst finansowania cyfryzacji kin

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, s. 107-114
Data publikacji online: 2008

Kultura naszym biznesem? O niedocenionym mechanizmie finansowania rozwoju kultury w ramach działalności badawczorozwojowej polskich przedsiębiorstw

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 65-85
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.006.12040

Zarządzanie produkcją filmów dla dzieci - ograniczenia metod i narzędzi

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 103–117
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.025.11804