CV:

diunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą w Zespole Katedr Nauk o Kulturze UJ. Zajmuje się problemami związanymi z odnawianiem, rewitalizacją oraz modelami zarządzania małymi obiektami zabytkowymi, jak również ideą tworzenia i zarządzania architektonicznymi trasami turystycznymi

Artykuły

Zabytkowe świątynie drewniane – model zarządzania na przykładzie kościoła św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 55-59
Data publikacji online: 2006

Zarządzanie marką a rynek usług kulturalnych – na przykładzie Szlaku Architektury Drewnianej

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 123-128
Data publikacji online: 2006

Wyrwany z nicości

Zarządzanie w Kulturze, Tom 8, s. 159-165
Data publikacji online: 2007

Czy zapałki są dziedzictwem kulturowym?

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 13-18
Data publikacji online: 2009

Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 51–63
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.022.0489

Zarządzanie przestrzenią miast historycznych jako sposób ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego (na przykładzie Krakowa)

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 45-53
Data publikacji online: 1 września 2010

Strategie marketingowe w muzeach

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 1-2
Data publikacji online: październik 2019