Artykuły

Recenzja książki Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej Anny Lipki, Stanisława Waszczaka, Małgorzaty Król, Agnieszki Giszterowicz, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 329-334
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Wstęp: Google: różne szaty króla cyberprzestrzeni

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. VII-X
Data publikacji online: 18 lipca 2018