Artykuły

Daily changes of water demand in the single water system zone in Krakow

Czasopismo Techniczne, 2014, Środowisko Zeszyt 1-Ś (20) 2014, s. 35-43
Data publikacji online: 11 lutego 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.14.325.3413

A commentary on the respirometric evaluation of biodegradable cod fractions in industrial wastewater

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 139–150
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.184.9672