Artykuły

W trójkącie francusko-polsko-sowieckim w latach 1918–1926: Konflikt czy szansa na wspólne działanie? Odpowiedź z perspektywy kontaktów naukowych

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 621–640
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.037.4072

Profesorowie i wykładowcy prawa administracyjnego i nauki administracji na polskich państwowych uniwersytetach w latach 1918–1939. Katedry i organizacja

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 299–317
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.018.3995

Kazimierz Maria Krzyżanowski (13 II 1893–15 VI 1927)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 593–628
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.043.3545

Władysław Pobóg-Malinowski. „Z mojego okienka. W Polsce przed wojną” (część druga)

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 155-179
Data publikacji online: 2009

Władysław Pobóg-Malinowski. Z mojego okienka. W Polsce przed wojną

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 149-173
Data publikacji online: 2008

Czołowi politycy i wojskowi III Republiki w świetle pol- skiej opinii publicznej od marca 1938 do kwietnia 1940 roku

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 123-142
Data publikacji online: 2007

Venia legendi z zakresu filologii na Uniwersytecie Jagiellońskim od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku oraz dalsze losy wyhabilitowanych docentów

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 237–256
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.012.7814