Krzysztof Baczkowski

Artykuły

Włosi w Legionach Dąbrowskiego w Italii

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 73-79
Data publikacji online: 2006

„Panowie przyrodzeni” a elekcyjność tronu w Polsce średniowiecznej

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 53-63
Data publikacji online: 2008