Lidia Zyblikiewicz

Artykuły

Dziecko w rodzinie krakowskiej w drugiej połowie XIX wieku. Studium demograficzne

Prace Historyczne, 2008, Numer 135, s. 129-147
Data publikacji online: 2008