Artykuły

Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000–2014

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 357–369
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.026.5607

Evaluation of the external stability of Poland in the years 2000–2012

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 675–686
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.050.2435