Artykuły

Sposoby promocji edycji krytycznych na przykładzie Dzieł wszystkich Cypriana Norwida

Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, s. 189-203
Data publikacji online: 1 września 2010

Dom kultury jako instytucja upowszechniania kultury wśród osób dorosłych

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 2, s. 87-101
Data publikacji online: 1 września 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.007.0130